Կապ

Խմբագրության հասցեն՝ Հայաստան, 375002, Երևան, Թումանյան 42, ԵՊԼՀ, սենյակ 202

Հեռախոս՝ (010) 53-02-72-208, (091) 40-27-31

Էլ փոստ՝ t.tigran@yahoo.com