ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2014թ. No 1

ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ

Տիգրան Թորոսյան
Հասարակական գիտությունների և այդ ոլորտում բարձրագույն կրթության հիմնախնդիրների առանձնահատկություններն ու լուծման հնարավորությունները հետխորհրդային երկրներում

Տիգրան Թորոսյան, Հայկ Սուքիասյան
Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երեք փուլերը, երեք խմբերը և երեք հարացույցները

Լուսինե Պողոսյան
Բազմակուսակցական համակարգի ինստիտուցիոնալիզացիայի առանձնահատկությունները հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի երկրներում

Էմիլ Օրդուխանյան
Ընտրական մշակույթը Հայաստանի ընտրական գործընթացներում

Բենջամին Բառնարդ
Տնտեսությունն ընդդեմ բնապահպանության. մարդու իրավունքների հետանկարները Թեղուտի պղնձարդյունաբերության ենթատեքստում

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐԸ

Աղավնի Հարությունյան
«Արաբական գարունն» իբրև նոր մարտահրավեր և նոր հնարավորություն Չինաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականության համար
Արամ Թերզյան
Եվրամիության էներգետիկ քաղաքականության նորմատիվ և քաղաքական չափումները. Հարավային Կովկասի դեպքը
Գրիգոր Արշակյան
Թուրք-վրացական հարաբերությունները Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների պայմաններում