ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2021թ. No 1

ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Լիլիթ Մուրադյան

Կանխարգելման պատասխանատվության կիրառման խնդիրներն ու հնարավորությունները

Սուրեն Մանուկյան

«Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին» կոնվենցիայի կիրառման հնարավորություններն ու դժվարությունները

Մարինե Կիրակոսյան

Զանգվածային ոճրագործությունների կանխարգելումը և ինքնորոշման հակամարտությունները

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳ ԵՎ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

Տաթևիկ Մանուկյան, Լիլիթ Հարությունյան

Աջարիայի իսլամադավան համայնքի ինքնության ձևավորման փուլերը և առանձնահատկությունները

Արաքս Փաշայան, Նազելի Նավասարդյան

Սուննիականացման միտումներն Ադրբեջանում. կրոնական ինքնության վերափոխումները

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նարինե Ասրյան

Արդարության և սոցիալական անհավասարության ընկալումը վերաբաշխիչ քաղաքականության իրականացման համատեքստում